Tag: chức năng cảnh báo của cân điện tử

Tìm hiểu chức năng cảnh báo của cân điện tử

Tìm hiểu chức năng cảnh báo của cân điện tử

Đúng như tên gọi, chức năng cảnh báo nghĩa là cân sẽ có tín hiệu bằng còi hoặc đèn (hoặc cả hai) khi khối lượng cân đạt được theo yêu cầu mình cài đặt. Việc cảnh báo này là để tối giản thời gian và thao tác của người vận hành cân.

Tìm hiểu chức năng cảnh báo của cân điện tử

Tìm hiểu chức năng cảnh báo của cân điện tử

1. Chức năng cảnh báo của cân điện tử

Ngoài các chức năng cân thông thường, cân cộng dồn hay đếm số lượng, có một chức năng của cân điện tử rất quan trọng nhưng ít được chú ý sử dụng hợp lý: Chức năng cảnh báo.

Vậy chức năng cảnh báo của cân điện tử là gì?

Đúng như tên gọi, chức năng cảnh báo nghĩa là cân sẽ có tín hiệu bằng còi hoặc đèn (hoặc cả hai) khi khối lượng cân đạt được theo yêu cầu mình cài đặt. Việc cảnh báo này là để tối giản thời gian và thao tác của người vận hành cân.

Các hình thức cảnh báo của cân điện tử:

1) Cảnh báo theo khối lượng;

2) Cảnh báo theo số lượng;

Các mức cảnh báo bao gồm: Cảnh báo mức thấp – cảnh báo mức cao – cảnh báo trong khoảng giới hạn.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể mà sử dụng bộ chỉ thị cân có chức năng cảnh báo phù hợp.

2. Một số ứng dụng chức năng cảnh báo của cân điện tử trong thực tế

1) Cảnh báo khối lượng dùng cho đóng bao, đóng gói thủ công

Với mức khối lượng cố định cho mỗi bao gói và mức sai số cho phép, chúng ta sử dụng cảnh báo trong khoảng giới hạn. Chỉ khi khối lượng đạt mức trong khoảng này, cân sẽ có tín hiệu cho người thao tác biết.

Cũng có thể dùng cảnh báo ngoài khoảng. Tức là khi chưa đạt được khối lượng mong muốn, cân sẽ luôn có tín hiệu cảnh báo để người thao tác tiếp tục tăng hoặc giảm khối lượng đến khi đạt yêu cầu.

2) Cảnh báo số lượng khi kiểm tra hàng hóa

Với các hàng hóa được đóng vào thùng/hộp theo số lượng định sẵn, chúng ta dùng cân cảnh báo số lượng để kiểm tra.

Thông thường, chức năng này dùng để cảnh báo thiếu (Với thùng hộp có sẵn, không thể đóng thừa sản phẩm). Nghĩa là nếu số lượng chưa đủ cân sẽ cảnh báo cho người kiểm tra biết.

3. Cân điện tử cảnh báo tiêu biểu

1) Cân thủy sản SW-III dùng cho đóng gói thực phẩm, thủy sản

2) Cân bàn cảnh báo khối lượng/số lượng