Tag: cân kỹ thuật

Mức cân thông dụng của một số dòng cân tiểu ly, cân kỹ thuật

Mức cân thông dụng của một số dòng cân tiểu ly, cân kỹ thuật

Mức cân trên chỉ là khoảng thông dụng. Với từng hãng, mức cân có thể thay đổi theo (Ví dụ 110g, 220g…) để phù hợp với các yêu cầu khác nhau của khách hàng.

Mức cân thông dụng của một số dòng cân tiểu ly, cân kỹ thuật

Mức cân thông dụng của một số dòng cân tiểu ly, cân kỹ thuật

Cân điện tử kỹ thuật, cân tiểu ly là các dòng cân điện tử có mức cân chỉ vài trăm gam đến vài với độ chính xác cao. Bước nhảy của cân điện tử kỹ thuật, cân tiểu ly từ 0.1g đến 0.001g.

Mức cân thông dụng của một số dòng cân tiểu ly, cân kỹ thuật:

Mức cân trên chỉ là khoảng thông dụng. Với từng hãng, mức cân có thể thay đổi theo (Ví dụ 110g, 220g…) để phù hợp với các yêu cầu khác nhau của khách hàng.

Nếu quý khách có yêu cầu riêng về mức cân và bước nhảy của sản phẩm, vui lòng liên hệ 046.292.1357 để có thông tin chi tiết.

Một số dòng cân thông dụng:

(Để xem thông tin chi tiết về mỗi sản phẩm, vui lòng click vào hình ảnh sản phẩm đó)

Cân kỹ thuật KD-TBED (Đài Loan):
Là dòng cân kỹ thuật với mức cân phong phú, bước nhảy từ 0.1g đến 0.01g.

Cân kỹ thuật TB/THB (Đài Loan):

Cân kỹ thuật PA (Ohaus-Mỹ):

Cân kỹ thuật SPS (Ohaus-Mỹ)

Cân kỹ thuật WT-X (Want Balance-Đài Loan):

Cân kỹ thuật AX (Ohaus-Mỹ):

Trên đây là một số dòng cân kỹ thuật thông dụng tại Việt Nam. Các dòng cân kỹ thuật khác xem tại đây.