Kinh nghiệm chọn cân điện tử cân vàng bạc theo Thông tư 22 BKHCN

Kinh nghiệm chọn cân điện tử cân vàng bạc theo Thông tư 22 BKHCN

Cân sử dụng trong cân vàng phải có mức cân và độ chia kiểm phù hợp theo bảng dưới đây. Đồng thời, cân phải được tổ chức kiểm định công nhận (có dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định).

Kinh nghiệm chọn cân điện tử cân vàng bạc theo Thông tư 22 BKHCN

Kinh nghiệm chọn cân điện tử cân vàng bạc theo Thông tư 22 BKHCN

Cân điện tử sử dụng trong kinh doanh vàng bạc, đá quý và trang sức, mỹ nghệ (gọi chung là cân vàng) là rất quan trọng. Sử dụng cân vàng theo đúng tiêu chuẩn vừa đảm bảo tính pháp lý trong kinh doanh cũng như tránh các sai sót không đáng có.

Công ty TNHH đo lường tự động Chúng tôi lược trích một số nội dung của Thông tư Số: 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 26 tháng 9 năm 2013 để giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn cân vàng điện tử hơn.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH VÀNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG:

Quy định về mức cân và độ chia kiểm
Cân sử dụng trong cân vàng phải có mức cân và độ chia kiểm phù hợp theo bảng dưới đây. Đồng thời, cân phải được tổ chức kiểm định công nhận (có dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định).

Quy định về giới hạn sai số trong cân vàng
Giới hạn sai số của cân vàng phải tuân thủ theo bảng sau:

Với các trường hợp không nằm trong bảng trên, các xác định sai số như sau:

Với vàng khối lượng m < 30g:

Với vàng có khối lượng 30 < m < 6000g:

Giới hạn sai số cân vàng có khối lượng m > 6000g (6kg):

Quy định về kiểm tra cân định kỳ
Cân phải được người sử dụng tự kiểm tra định kỳ ít nhất một (01) tuần một (01) lần. Hồ sơ thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ được lưu giữ tại địa điểm thuận lợi cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Yêu cầu chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ
Bảng phân hạng chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ theo độ tinh khiết như sau:

Với các đơn vị kinh doanh vàng bạc trang sức, mỹ nghệ thông thường, mức cân nhỏ nên sử dụng cân điện tử với mức cân 210g là hoàn toàn hợp lý.